Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza wyników badań własnych, dotyczą-cych konfliktu i wzbogacenia w rolach studenta i pracownika. Badania obejmowałygrupę 395 osób, reprezentujących różne kierunki i  specjalności. Dla zebrania materiałuwykorzystano Skalę konfliktu praca zawodowa–studia, Skalę wzbogaceniapraca zawodowa–studia oraz kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. W  tokuanaliz ustalono nasilenie konfliktu i wzbogacenia w kierunkach praca–studia orazstudia–praca. Zweryfikowano ponadto znaczenie wybranych zmiennych, takich jakwymiar i staż pracy, tryb studiów i ich zgodność z pracą zawodową, kolejność podję-cia studiów/pracy dla konfliktu i wzbogacenia w obu kierunkach.

Słowa kluczowe

konflikt praca-studia (studia-praca) wzbogacenie praca-studia (studia-praca) pracujący studenci

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Parchomiuk, M., & Zubrzycka-Maciąg, T. (2017). Pracujący studenci Wybrane korelaty konfliktu i wzbogacenia. Forum Oświatowe, 29(1(57), 149-166. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/455

Referencje

 1. Brunel, O., Grima, F. (2010). Dealing with work-school conflict: an analysis of coping strategies. Management, 12 (3), 172-204.
 2. Buda, R., Lenaghan, J. A. (2005). Engagement in multiple roles: an investigation of the student-work relationship. Journal of Behavioral and Applied Management, 6 (3), 211 -224.
 3. Carlson, D., Kacmar, K., Wayne, J., Grzywacz, J. (2006). Measuring the positive side of work-family interface: development and validation of a work-family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 68, 131-164.
 4. Creed, P. A., French, J., Hood, M. (2015). Working while studying at university: the relationship between work benefits and demands and engagement and well-being. Journal of Vocational Behavior, 86, 48-52.
 5. Darolia, R. (2014). Working (and studying) day and night: heterogeneous effects of working on the academic performance of full-time and part-time students. Economics and Education Review, 38, 38-50.
 6. Davies, J. (2013). The underclass of higher education? Over worked and under-supported Foundation Degree students and achieving work/ study balance. Widening Participation and Lifelong Learning, 15 (1), 54-70.
 7. Evans, C., Gbadamosi, G., Richardson, M. (2014). Flexibility, compromise and opportunity: students’ perceptions of balancing part-time work with a full-time business degree. The International Journal of Management Education, 12, 80-90.
 8. Frone, M., Russell, M., Cooper, M. (1992). Antecedents and outcomes of work-family conflict: testing a model of the work-family interface. Journal of Applied Psychology, 77 (1), 65-78.
 9. Geel, R. (2012). Earning while learning: when and how student employment is beneficial. Labour, 26 (3) 313–340.
 10. Grzywacz, J. (2008). Work-family conflict. W: D. Carr (red.), Encyclopedia of the life course and human development (490- 494). Vol. 2: Adulthood, Detroit: Macmillan Reference.
 11. Grzywacz, J. G., Marks, N. I. (2000). Reconceptualizing the work-family interface: an ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (11), 111-126.
 12. Grzywacz, J., Butler, A., Almeida, D. (2008). Work, family, and health: work-family balance as a protective factor against stresses of daily life. W: A. Marcus-Newhall, D. Halpern, S. Tan (red.) The changing realities of work and family. A multidisciplinary approach (194-215). (brak miejsca wyd.) Wiley-Blackwell Publishers.
 13. Hanson, G., Hammer, L., Colton, C. (2006). Development and validation of a multidimensional scale of perceived work family positive spillover. Journal of Occupational Health Psychology, 11 (3), 249-265.
 14. Jelonek, M., Antosz, P., Balcerzak-Raczyńska, A. (2013). Przyszłe kadry polskiej gospodarki. Na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy – tom IV. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 15. Jurgiel-Aleksander, A. (2013). Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno fenomenologiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 16. Kinnunen, U., Feldt, T., Geurts, S., Pulkinnen, L. (2006). Types of work-family interface: well-being correlates of negative and positive spillover between work and family. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 149-162.
 17. Lapierre, L., Spector, P., Allen, T., Poelmans, S., Cooper, C., Odiscroll, M., Sanchez, J., Brough, P., Kinnunen, U. (2008). Family-supportive organization perceptions, multiple dimensions of work-family conflict, and employee satisfaction: a test of model across five samples. Journal of Vocational Behavior, 73, 92-106.
 18. Lingard, H. (2007). Balancing study and paid work: the experiences of construction undergraduates in an Australian university. The Australian Journal of Construction Economics and Building, 5 (1), 41-47.
 19. Lowe, J., Gayle, V. (2007). Exploring the work/ life/ study balance: the experience of higher education students in a Scottish further education college. Journal of Further and Higher Education, 31 (3), b.s.
 20. Markel, K. S., Frone, M. R. (1998). Job characteristics work school conflict, and school outcomes among adolescents. Testing a structural model. Journal of Applied Psychology, 83 (2), 277-287.
 21. Matias, M., Fontaine, A. M. (2015). Coping with work and family: how do dual-earners interact? Scandinavian Journal of Psychology, 56, 212-222.
 22. McGregor, I. (2015). How does term-time paid work affect higher education students’ studies, and what can be done to minimize any negative effects? Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 3 (2), 3-14.
 23. McNall, L. A., Michel, J. S. (2011). A dispositional approach to work-school conflict and enrichment. Journal of Business Psychology, 26, 397-411.
 24. Meeuwisse, M., de Meijer, L. A. L., Born, M., Severiens, S. E. (2016). The work–study interface: similarities and differences between ethnic minority and ethnic majority students. Higher Education, DOI 10.1007/s10734-016-0012-1.
 25. Michel, J., Clark, M. (2009). Has it been affect along? A test of work-to-family and family-to-work models of conflict, enrichment, and satisfaction. Personality and Individual Differences, 47, 163-168.
 26. Moessenlechner, C., Obexer, R., Sixl-Daniell, K., Seeler, J.-M. (2015). E-learning degree programs – a better way to balance work and education? IJAC, 8 (3), 11-16.
 27. Moreau, M-P., Leathwood, C. (2006). Balancing paid work and studies: working class students in higher education. Studies in Higher Education, 31 (1), 23-42.
 28. Netemeyer, R., Boles, J., McMurrian, R. (1996). Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81 (4), 400-410.
 29. O’Connor, B. N., Cordova, R. (2010). Learning: the experiences of adults who work full-time while attending graduate school part-time. Journal of Education for Business, 85, 359–368.
 30. Parasurman, S., Greenhaus, J. (2002). Toward reducing some critical gaps in work-family research. Human Resource Management Review, 12, 299-312.
 31. Park, Y., Sprung, J. M. (2015). Weekly work-school conflict, sleep quality, and fatigue: recovery self-efficacy as a cross level moderator. Journal of Organizational Behavior, 36, 112-127.
 32. Rantanen, J., Kinnunen, U., Tement, S. (2013). Patterns of conflict and enrichment in work-family balance: a three dimensional typology. Work and Stress, 27 (2), 141-163.
 33. Robotham, D. (2009). Combining study and employment: a step too far? Education+ Training, 51 (4), 322-332.
 34. Ryan, M., Barns, A., McAuliffe, D. (2011). Part-time employment and effects on Australian social work students: a report on a national study. Australian Social Work, 64 (3), 313-329.
 35. Salamonson, Y., Andrew, S. (2006). Academic performance in nursing students: influence of part-time employment, age and ethnicity. Journal of Advanced Nursing, 55(3), 342–351.
 36. Stoddard, M., Madsen, S. (2007). Toward and understanding of the link between work-family enrichment and individual health. Journal of Behavioral and Applied Management, 9 (1), 2-15.
 37. Swanson, V., Broadbridge, A., Karatzias, A. (2006). Earning and learning: role congruence, state/trait factors and adjustment to university life. British Journal of Educational Psychology, 76, 895-914.
 38. Triventi, M. (2014). Does working during higher education affect students’ academic progression? Economics of Education Review, 41, 1-13.
 39. Voydanoff, P. (2004). Implications of work and community resources and demands for marital quality. Journal of Organizational Psychology, 9 (4), 275-285.
 40. Voydanoff, P. (2005). Consequences of boundary-spanning demands and resources for work-to-family conflict and perceived stress. Journal of Occupational Health Psychology, 10 (4), 491-503.
 41. Wayne, J., Randel, A., Stevens, J. (2006). The role of identity and work-family support in work-family enrichment and its work-related consequences. Journal of Vocational Behavior, 69, 445-461.
 42. Weer, C., Greenhaus, J., Linnehan, F. (2010). Commitment to nonwork roles and job performance: enrichment and conflict perspectives. Journal of Vocational Behavior, 76, 306-316.
 43. Wu, L., Norman, I. J. (2006). An investigation of job satisfaction, organizational commitment and role conflict and ambiguity in a sample of Chinese undergraduate nursing students. Nurse Education Today, 26, 304–314.