Treść głównego artykułu

Abstrakt

W dniach 31.10-04.11.2012 roku w Berlinie odbyła się pierwsza Global Home Education Conference, poświęcona głównie aspektom praw człowieka i poszanowaniu wolności w edukacji, zakończona uchwaleniem Deklaracji Berllińskiej. O randze tego wydarzenia świadczy fakt, że uczestniczyli w nim przedstawiciele 28 krajów, reprezentujący wszystkie części świata. Artykuł jest sprawozdaniem z konferencji.

Słowa kluczowe

edukacja domowa prawa człowieka wolność homeschooling

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Giercarz-Borkowska, M. (2013). Global Home Education Conference 2012. Forum Oświatowe, 25(1(48), 155–157. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/44