Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi propozycję zdefiniowania sposobów odczuwania samotności w kontekście prowokowania aktu twórczego. W tekście zostaje przedstawiona koncepcja samotności w kulturze, czyli samotności bycia lub inaczej bycia z samotnością jako procesu permanentnego od etapu dostrzeżenia własnej odmienności aż po etap podsumowań, zmęczenia i odczucia całożyciowej porażki lub życiowego spełnienia. Autor wskazuje na różnice pomiędzy wpływem odczuwania samotności na obszar kultury kontestującej, a jej oddziaływaniem na inne przestrzenie ludzkiej egzystencji. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, czy tak rozumiana samotność bycia jest faktycznością, koniecznością, czy może wyborem.

Słowa kluczowe

akt twórczy kultura samotność wartość uniwersalna creative act culture loneliness universal value

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mikołajczyk, B. (2014). Samotność w kulturze jako permanentny proces bycia z samotnością. Forum Oświatowe, 26(1(51), 49–60. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/42

Referencje

  1. Chadacz, M. (2012). Uwaga na wolność. Innowacje Psychologiczne, 1(1), 163–166.
  2. Ciążela, A. (b.d.). Teraźniejszość w dialogu edukacyjnym z przeszłością. Kultura, wychowanie i przyszłość w socjologizującym nurcie polskiej pedagogiki kultury. Pobrane 25 sierpnia 2013, z: http://www.pedagog.uw.edu.pl/THE/Ciazela.pdf
  3. Gajda, J. (1987). Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
  4. Gajda, J. (1997). Wartości w życiu człowieka: prawda, miłość, samotność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  5. Jankowski, D. (2006). Pedagogika kultury: studia i koncepcje. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
  6. Nalaskowski, S. (1993). Humanizm i podmiotowość w wychowaniu na przykładzie szkolnych systemów wychowania w Polsce (wyd. 3). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  7. Nowaczyk, J. (2009). Samotność w życiu ludzkim. Studia Włocławskie, 11, 212–232.
  8. Osho. (2007). Miłość, wolność, samotność: nowe spojrzenie na związki międzyludzkie. Warszawa: Agencja wydawnicza Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
  9. Szmidt, K. J. (2005). Pedagogika twórczości: idee, aplikacje, rady na twórczą drogę. Kraków: Wydawnictwo Impuls.