Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Tagliber, M. J. (2015). Recenzja książki Oskara Szwabowskiego: Uniwersytet – fabryka – maszyna: uniwersytet w perspektywie radykalnej (Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014), ss. 230. Forum Oświatowe, 27(2(54), 241–244. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/383

Referencje

  1. Kochan, J. (2012). Karl Jaspers: uniwersytet i filozof. Nowa Krytyka: Czasopisma filozoficzne. Pobrane 18 września 2015, z: http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article215
  2. Szwabowski O. (2014). Uniwersytet – fabryka – maszyna: uniwersytet w perspektywie radykalnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.