Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stępkowski, D. (2015). Sympozjum naukowe „Človek človeku. K prameňom etickej výchovy”. Trnava/Słowacja, 23 października 2015 r. Forum Oświatowe, 27(2(54), 233–238. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/378

Referencje

  1. Podmanický, I., Rajský, A. (2014). Prosociálnosť a etická výchova: skúsenosti a perspektívy. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.