Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Averill, J. R. (1999). Creativity in the Domain of Emotion. W: T. Dalgleish, M. Power (red.), Handbook of Cognition and Emotion (s. 765-782). London: John Wiley & Sons Ltd.
 2. Averill, J. R. (1990). Inner feeling, works of the flesh, the beast within, diseases of the mind, driving force, and putting on a show: six metaphors of emotion and their theoretical extensions. W: D. E. Leary, M. G. Ash, W. R. Woodward (red.), Metaphors in the History of Psychology (s. 104-132). Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Brinbaum, D. W., Nosanchuk, T. A., Croll, W. L. (1980). Children’s stereotypes about sex differences in emotionality stereotypes. Sex Roles, 10, 505-511.
 4. Brzezińska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia: podręcznik akademicki (s. 224—257). Gdańsk: GWP.
 5. Brzezińska, A. (1994). Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela? W: G. Lutomski (red.), Uczyć inaczej (s. 31–40). Poznań: Wydawnitwo Fundacji Humaniora.
 6. Brody, L. R., Hall, J.A. (2005). Płeć, emocja i ekspresja. W: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji (s. 431–445). Gdańsk: GWP.
 7. CASEL- The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2002). Safe and Sound. An Educational Leader’s Guide to Evidence-Based Social and Emotional Learning Programs. Chicago: University of Illinois, Chicago.
 8. Denham, S., Weissberg, R. (2003). Social-Emotional Learning in Early Childhood: What We Know and Where to Go From Here. W: M. Bloom, T. R. Gullotta (red.), A blueprint for the promotion of prosocial behavior in early childhood (s. 120). New York: Kluwer/Academic Publishers.
 9. Eagly, A. H., Wood, W. (1999). The Origins of Sex Differences in Human Behavior: Evolved Dispositions versus Social Roles. American Psychologist, 54, 408-423.
 10. Fagot, B. I., Leinbach, M. D. (1993). Gender-role discrimination in young children: From discrimination to labeling. Developmental Review, 13, 205-202.
 11. Gottman, J. M., Katz, L. F., Hooven, C. (1996). Parental meta-emotion Philosophy and the Emoional Life of Families: theoretical Models and Preliminary Data. Journal of Family Psychology, 10, 243-268.
 12. Grant- Grant Cinsortium on the School-Based Promotion of Social Competence. (1997). Curriculum Content for Ehancing Social and Emotional Functioning. Adressing Barriers to Learning, 2, 1-2.
 13. Hooven, C., Gottman, J. M., Katz, L. F. (1995). Parental Meta-emotion Structure Predicts Family and Child Outcomes. Cognition and Emotion, 9, 229-264.
 14. Jasielska, A. (2000). Mama i tata inteligentni emocjonalnie. Edukacja i Dialog, 117, 11–14.
 15. Jasielska, A. (2002). Emocje a pleć: analiza w kontekście twórczości emocjonalnej. W: A. Hulewska, A. Jasielska, M. Ziarko (red.), Inerdyscyplinarne studia nad Płcią: od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej (s. 81-98). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 16. Jasielska, A. (2004). Ekspresja emocji w dziełach sztuki oraz emocjonalna impreja odbiorcy w perspektywie psychologicznej. W: K. Kaliszewska, O. Sakson-Obada, M. Zielona-Jenek, J. Zinczuk (red.), Emocja – subiektywne doświadczenie czy zdarzenie intrpersonalne? (s. 96–130). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 17. Jasielska, A., Leopold, M. (2000). Kompetencja a inteligencja emocjonalna- pojęcia tożsame czy różne? Forum Oświatowe, 23, 5–32.
 18. Jaworski, M. (1998). Polska adaptacja Skali Potrzeby Domknięcia Poznawczego. Przegląd Psychologiczny, 41, 151-163.
 19. Koveces, Z. (2000). Metaphor and emotion: language, culture and body in human feeling. Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Kruglanski, A. W., Webster, D. M. (1996). Motivated closing of the mind: „seizing” and „freezing”. Psychological Review, 103, 263-283.
 21. Lane, R., Schwartz, G. (1987). Levels of emotional awareness: A cognitive- development theory and its application to psychopatholory. American Journal of Psychiatry, 54, 309-313.
 22. Levant R. F. (2006). Men and emotions: a psychoeducational approach. Pobrane z: http://www.pacificinstitute-europe.org.
 23. Lott, B., Maluso, D. (1993). The social learning of gender. W: A. E. Beall, R. J. Sternberg (red.), The psychology of gender (s. 99–123). New York: Guilford Press.
 24. Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 25. Matczak, A. (2005). Inteligencja emocjonalna – pomiar i uwarunkowania: wystąpienie wygłoszone na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskigo Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie.
 26. Mayer, J. D., Salovey, P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salowey, D. J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne (s. 23-69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 27. Molicka, M. (2003). Bajki terapeutyczne. Poznań: Media Rodzina.
 28. Oatley, K., Jenkins, J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Orzechowski, J., Śmieja, M. (2005). Testowy pomiar inteligencji emocjonalnej – ocena trafności testu KREQ. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskigo Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie.
 30. Parkinson, B. (1995). Ideas and realites of emotion. London: Routledge.
 31. Rowling, J. K. (2004). Harry Potter i Zakon Feniksa. Poznań: Media Rodzina.
 32. Ruble, T. L. (1983). Sex stereotyopes: Issues of change in the 1970s. Sex Roles, 36, 235-258.
 33. Saami, C. (1999). The development of emotional competence. New York: Guilford Press.
 34. Shapiro, L. E. (1999). Jak wychować dziecko o wysokim EQ1 Warszawa: Prószyński i S-ka.
 35. Stein, N. L., Trabasso, T., Liwag, M. D. (2005). Rozumienie emocji w teorii oceny- implikacje dla rozwoju i uczenia się. W: Lewis M., Haviland-Jones J. M. (red.), Psychologia emocji (s. 550–575). Gdańsk: GWP.
 36. Szczygieł, D. (2002). Złożoność reprezentacji emocji: różnice między płciami. Gdańsk, niepublikowana praca doktorska.
 37. Tan, E. S. (2005). Emocje a sztuka i humanistyka. W: Lewis M., Haviland-Jones J. M. (red.), Psychologia emocji (s. 160–182). Gdańsk: GWP.
 38. Williams, J., Bennet, S. M. (1975). The definition of sex steretypes via adjective chec list. Sex Roles, 1, 327-337.
 39. Wilson, D. B., Gottfredson, D. C., Najaka, S. S. (2001). School-Based Prevention of Problem Behaviors: A Meta-Analysis. Journal of Quantitative Criminology, 17, 247-272.