Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie na możliwości, ale i na ograniczenia, jakie wiążą się z upowszechnianiem praktyki, opartej na dowodach naukowych w edukacji. Podjęto w nim próbę rekonstrukcji założeń tej koncepcji z punktu widzenia aktualnych potrzeb praktyki. Artykuł skupia się na kilku kwestiach, istotnych dla implementacji evidence-based practice (EBP) w edukacji. Pierwsza z nich odnosi się do istoty tej koncepcji oraz jej związków z innymi instrumentami, wykorzystywanymi w pracy profesjonalnej – ewaluacją oraz badaniami w działaniu. Drugą z podejmowanych w tekście kwestii jest problem identyfikacji danych, którym można nadać status dowodów naukowych. Artykuł kończy dyskusja na temat szans, jakie dla rozwoju profesjonalnego nauczycieli tworzy EBP.

Słowa kluczowe

Evidence-based practice EBP edukacja oparta na dowodach naukowych EBE ewaluacja profesjonalizm

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mizerek, H. (2015). Praktyka edukacyjna oparta na dowodach naukowych – założenia, dylematy, perspektywy. Forum Oświatowe, 27(2(54), 25–40. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/324

Referencje

 1. Červinková, H., & Gołębniak, D. (Eds.). (2010). Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 2. Chen, H.-T., & Rossi, P. H. (1983). Evaluating With Sense: The Theory-Driven Approach. Evaluation Review, 7(3), 283–302. http://dx.doi.org/10.1177/0193841X8300700301
 3. Colucci-Gray, L., Das, S., Gray, D., Robson, D., & Spratt, J. (2013). Evidence-Based Practice and Teacher Action-Research: A reflection on the Nature and Direction of ‘Change’. British Educational Research Journal, 39(1), 126–147.
 4. Gołębniak, B. D., & Zamorska B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli: podejścia –praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 5. Humphries, B. (2003). What Else Counts as Evidence in Evidence-Based Social Work? Social Work Education, 22(1), 80–91. http://dx.doi.org/10.1080/02615470309130
 6. McMurray, A. (2004). Culturally Sensitive Evidence-Based Practice. Collegian: The Australian Journal of Nursing Practice, Scholarship and Research, 11(4), 14–18. http://dx.doi.org/10.1016/S1322-7696(08)60469-2
 7. Mitchell, P. F. (2011). Evidence-Based Practice in Real-World Services for Young People with Complex Needs: New Opportunities Suggested by Recent Implementation Science. Children and Youth Services Review, 33(2), 207–216. http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.10.003
 8. Mizerek, H. (1999). Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej: między tradycjonalizmem a ponowoczesnością. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 9. Mullen, E. J., Shlonsky, A., Bledsoe, S. E., & Bellamy, J. L. (2005). From concept to implementation: challenges facing evidence-based social work. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 1(1), 61–84. http://dx.doi.org/10.1332/1744264052703159
 10. Painter, K., & Scannapieco, M. (2009). Part I: A Review of the Literature on Multisystemic Treatment Within an Evidence-Based Framework: Implications for Working with Culturally Diverse Families and Children. Journal of Family Social Work, 12(1), 73–92. http://dx.doi.org/10.1080/10522150802654302
 11. Paluchowski, W. J. (2010). Diagnoza oparta na dowodach empirycznych – czy potrzebny jest „polski Buros”? Roczniki Psychologiczne, 13(2), 7–27.
 12. Ronka, D., Geier, R., & Marciniak, M. (2010). Model rozwoju instytucji edukacyjnych – praca z danymi. In S. M. Kwiatkowski, & J. M. Michalak (Eds.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce (pp. 307–322). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 13. Rubin, A. (2007). Practitioner’s Guide to Using Research for Evidence-Based Practice. New York, NY: John Wiley & Sons.
 14. Sackett, D. L., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (1997). Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM. New York, NY: Churchill Livingstone, 10.
 15. Stevens, K. R. (2001). An Introduction to Evidence-Based Practice. Newborn and Infant Nursing Reviews, 1(1), 6–10. http://dx.doi.org/10.1053/nbin.2001.23413
 16. Stufflebeam, D. L. (2001). Evaluation Models. New Directions for Evaluation, 89, 7–98. http://dx.doi.org/10.1002/ev.1
 17. Wells, S. J., & Briggs, H. E. (2009). Cultural Competence and Evidence-Based Practice: Best Friends, Strangers, or Arch Rivals? Children and Youth Services Review, 31(11), 1147–1149. http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2009.08.014
 18. Zammitt, K. A., & Alvarez, M. E. (2012). Keeping Up with the Research. Children & Schools, 34(1), 49–51. http://dx.doi.org/10.1093/cs/cdr006