Treść głównego artykułu

Abstrakt

Kultura szkoły była w pedagogice (zwłaszcza polskiej) marginalizowana, obecnie jednak coraz częściej jest przedmiotem badań. W prezentowanym artykule kategoria kultury szkoły ukazana jest jako kontekst funkcjonowania nauczyciela. Badania prezentują nauczyciela jako odtwórcę, a nie twórcę kultury szkoły.

Słowa kluczowe

kultura szkoły tworzenie kultury odtwarzanie kultury nauczyciel pogranicze kultury szkoły

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Beata Adrjan, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji

Dokonania naukowe dotyczą badania kultury szkoly w kilku wymiarach: etnograficznym, kontekstów programowych, kontekstow zwiazanych z aspektami zycia szkoly, rodzice w kulturze szkoly, moda jako kontekst kultury szkoly.
Jak cytować
Adrjan, B. (2015). Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły. Forum Oświatowe, 27(2(54), 95–102. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/318

Referencje

 1. Adrjan, B. (2011). Kultura szkoły: w poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 2. Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka.
 3. Kawecki, I. (1996). Etnografia i szkoła. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 4. Kędzierska, H. (2008). Nauczyciele polskiej szkoły w poszukiwaniu samoświadomości. W: D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? (s. 153–168). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 5. Klus-Stańska, D. (2010). Nauczycielska tożsamość zawodowa jako konstrukt negocjowany społecznie, czyli o pozorach podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji. W: D. Waloszek (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych (s. 43–60). Kraków: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.
 6. Kohlberg, L., Mayer, R. (1990). Rozwój jako cel wychowania. Toruń : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego.
 7. Kostera, M., Kownacki, S., Szumski, A. (2000). Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna. W: A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka (wyd. 5, s. 311–396). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Krzychała, S., Zamorska, B. (2012). Zamknięte i otwarte zmiany kultury szkoły. W: M. M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), „Po życie sięgać nowe…”: teoria a praktyka edukacyjna (s. 530–546). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 9. Kwaśnica, R. (2007). Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej (wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 10. Lewartowska-Zychowicz, M. (2009). Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolności i przymusu. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna: dyskursy, problemy, rozwiązania (s. 158–184). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 11. Szkudlarek, T. (1992). McLaren i Agata: o pewnej możliwości interpretacji rytualnego oporu w szkole. W: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy (część 2, s. 45–51). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 12. Śliwerski, B. (2010). O (nie-) wymierności pracy nauczyciela. W: R. Kwiecińska, M. J. Szymański (red.), Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych (s. 65–82). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 13. Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły: o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Witkowski, L. (2000). Uniwersalizm pogranicza: o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji (wyd. 2). Toruń: Adam Marszalek.
 15. Woods, P. (1986). Inside Schools: Ethnography in Educational Research. London: Routlege & Kegan Paul.
 16. Zybertowicz, A. (1995). Przemoc i poznanie: studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.