Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony trudnym problemom wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w Namibii. Poprzez opis sytuacji społeczno-kulturowej przedstawiono specyfikę edukacji i integracji tych dzieci. Artykuł zawiera informację na temat form pomocy i organizacji niosących pomoc dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością.

Słowa kluczowe

disability education integration Namibia rehabilitation support integracja kształcenie niepełnopsrawność wsparcie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sekułowicz, M., Kaniok, P. E., & Sekułowicz, A. (2013). Wybrane formy kształcenia, rehabilitacji i wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w Republice Namibii. Forum Oświatowe, 25(1(48), 141–153. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/31

Referencje

 1. African Union. (2002). Plan of Action for the African Decade of People with Disabilities. Durban.
 2. Central Intelligence Agency. (2011). The World Factbook. Pobrano 9 grudnia 2012 r., z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html
 3. Government of the Republic of Namibia, Ministry of Lands, Resettlement and Rehabilitation. (1997). National Policy on Disability, Government of the Republic of Namibia. Windhoek.
 4. Haihambo, C. i Lightfoot, E. (2010). Cultural beliefs regarding people with disabilities in Namibia: Implications for the inclusion of people with disabilities. International Journal of Special Education, 25(3), 76-87.
 5. Kahikuata-Kariko, I. L. (2011). Wystąpienie podczas 12. Biennial Conference – Educating Every Learner, Every Day: A Global Responsibility, konferencji zorganizowanej przez IASE, University of Namibia, Pacific Lutheran University, Wihdhoek, Namibia.
 6. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (1990). The World Declaration on Education for All: Meeting Basic Learning Needs. Jomtien, Thailand.
 7. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (1994). Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Salamanca, Spain.
 8. United Nations. (1975). The United Nations Declaration on the Rights of the Disabled, the United Nations. New York, NY.
 9. World Bank. (2007). Republic of Namibia: Addressing Binding Constraints to Stimulate Broad Based Growth: A Country Economic Report. Draft, Poverty Reduction and Economic Management, Southern Africa, Africa Region. Washington, DC.
 10. World Bank. (2009). Namibia: Country Brief. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.
 11. World Health Organization. (2005). Disability and Rehabilitation WHO Action Plan 2006-2011. Department of Injuries and Violence Prevention [VIP]. Pobrano 9 grudnia 2012 r., z: http://www.who.int/disabilities/publications/dar_action_plan_2006to2011.pdf