Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę warsztatu pracy nauczyciela jako znaczącego, lecz niedocenianego elementu jego tożsamości zawodowej. Na przykładzie Laboratorium Wczesnej Edukacji zaprezentowano model pracy, w trakcie której nauczyciel może uzyskać poczucie samoświadomości i autonomii pedagogicznej. Warsztat pracy został opisany jako rodzaj przestrzeni, w której działają nauczyciel i jego uczniowie.

Słowa kluczowe

warsztat pracy nauczyciela świadomość zawodowa laboratorium

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kruk, J. (2015). Warsztat pracy nauczyciela wczesnej edukacji a jego świadomość zawodowa. Forum Oświatowe, 27(2(54), 155–168. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/308

Referencje

 1. Afeltowicz, Ł. (2011). Laboratoria w działaniu: innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 2. Dylak, S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 3. Hacking, I. (1983). Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science. New York, NY: Cambridge University Press.
 4. Hacking, I. (1994). Eksperymentowanie a realizm naukowy (E. Pakszys, tłum.). W: D. Sobczyńska, P. Zeidler (red.), Nowy eksperymentalizm: teoretycyzm, reprezentacja (s. 9–30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 5. Karwasz, G., Kruk, J. (2012). Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej: wystawy, muzea i centra nauki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Kędzierska, H. (2013). Pozycja badacza w wywiadzie narracyjno-biograficznym. W: H. Kędzierska, H. Mizerek (red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych: refleksje na marginesie projektów badawczych (s. 43–58). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 7. Klus-Stańska, D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole (wyd. 2). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 8. Klus-Stańska, D. (2010). O nauczycielskich zmaganiach z oporem materii programowej. W: A. Dereń, J. Tersa, T. Sadoń-Osowiecka (red.), Nauczycielskie zmagania z podstawą programową: ku nowym odczytaniom dokumentów i praktyk szkolnych (s. 25–28). Kartuzy: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych.
 9. Kruk, J. (2008). Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów: projektowanie edukacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. Kruk, J. (2009a). Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenia się. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna: dyskursy, problemy rozwiązania (s. 487–501). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 11. Kruk, J. (2009b). Rekonstrukcja zasady poglądowości jako element zmiany paradygmatycznej w dydaktyce. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki (s. 135–140). Kraków: Impuls.
 12. Kruk, J. (2010). Badania projektujące i prognostyczne w pedagogice. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (s. 281–294). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 13. Kruk, J. (2011a). Model dydaktyki interaktywnej w centrach i muzeach nauki i możliwości jego stosowania w szkolnej edukacji. Problemy Wczesnej Edukacji, 3(15), 54–62.
 14. Kruk, J. (2011b). W poszukiwaniu źródeł dydaktyki interaktywnej. W: D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji: dyskursy, problemy, otwarcia (s. 497–506). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 15. Kruk, J., Zdanowicz-Kucharczyk, K. (2013). Laboratorium wczesnej edukacji jako przykład „paradygmatu” metodyki interaktywnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 3(22), 6–16.
 16. Męczkowska, A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego: nauczycielskie kompetencje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia. Kraków: Impuls.
 17. Rubacha, K. (2011). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”.
 18. Sobczyńska, D. (1994). Nowy eksperymentalizm i jego miejsce w refleksji filozoficznej nad eksperymentem naukowym. W: D. Sobczyńska, P. Zeidler (red.), Nowy eksperymentalizm: teoretycyzm, reprezentacja (s. 57–86). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 19. Śliwerski, B. (1993). Jak zmieniać szkołę? Kraków: Impuls.
 20. Wygotski, L. S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.