Treść głównego artykułu

Abstrakt

Badaniem świata dziecka zajmuję się już od kilku lat. Poszukuję sposobu dotarcia do dziecka, jednakże im dłużej próbuję swoich sił jako badaczka w świecie doświadczeń dziecięcych, tym więcej mam wątpliwości, czy rzeczywiście udaje nam się dotrzeć do dzieci, czy może to jedynie nasz dorosły konstrukt dziecięcej rzeczywistości. W niniejszym artykule prezentuję doświadczenia odnośnie do badań nad dzieckiem/badań z dzieckiem, które zdobyłam razem ze studentkami studiów podyplomowych edukacji wczesnoszkolnej w czasie realizacji projektu badawczego: Innowacyjne metody w edukacji wczesnoszkolnej. Próbuję znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania: Kto powinien badać dzieci?, Prowadzić badania z dziećmi?, Gdzie?, W jaki sposób?. Jednocześnie poszukuję wyjaśnień swoich wątpliwości: Jak odróżnić perspektywę dziecka od perspektywy dorosłego?, W jaki sposób w badaniach uniknąć pozycji siły i zależności pomiędzy dorosłym a dzieckiem? Opierając się na naszych spostrzeżeniach i doświadczeniach, postaram się rozstrzygnąć te dylematy, wskazując na zastosowanie podejścia mozaikowego Alison Clark w badaniach dzieci/z dziećmi.

Słowa kluczowe

badania dzieci badania z dziećmi metoda mozaikowa perspektywa dziecka perspektywa dorosłego

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zdanowicz-Kucharczyk, K. (2015). Zabawa, rozmowa, a może rysunek – nauczycielskie badania świata dziecka. Forum Oświatowe, 27(2(54), 193–207. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/302

Referencje

  1. Boyden, J., Ennew, J. (red.). (1997). Children in Focus: A Manual for Experiential Learning in Participatory Research with Children. Stockohlm: Rädda Barnen.
  2. Clark, A., Moss, P. (2011). Listening to Young Children: The Mosaic Approach (wyd. 2). London: National Children's Bureau.
  3. Hill, M. (1997). Participatory Research with Children: Research Review. Child and Family Social Work, 2(3), 171–183.
  4. James, A., Prout, A. (1997). Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. Brighton: Falmer.
  5. Krzychała, S., Zamorska, B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
  6. Punch, S. (2002). Research with Children: The Same or Different from Research with Adults? Childhood, 9(3), 321- 341. http://dx.doi.org/10.1177/0907568202009003005
  7. Śliwerski, B. (2007). Pedagogika dziecka: studium pajdocentryzmu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  8. Zwiernik, J. (2012). Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(15), 159–176.