Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wachowski, M. (2015). Przesadny pesymizm czy przesadny optymizm? Recenzja książki Zbigniewa Brzezińskiego: Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013), ss. 267, przeł. Krzysztof Skonieczny. Forum Oświatowe, 27(2(54), 245–248. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/286

Referencje

  1. Brzeziński, Z. (2013). Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi (K. Skonieczny, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.