Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Błaut, R. (1). „Jakość kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka” Ogólnopolska konferencja naukowa. Forum Oświatowe, 22(2(43), 173-180. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/243

Referencje

  1. Chmielecka, E. (red.). (2009). Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji. Warszawa: Fundacja „Fundusz Współpracy”.
  2. Podlaski, S. (2008). Charakterystyka stanu obecnego i kierunki zmian kształcenia w uczelniach rolniczych. W: Aktualny stan i przyszłość wyższego szkolnictwa rolniczego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.