Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kola, A. M. (1). Daria Hejwosz, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Forum Oświatowe, 22(2(43), 166-172. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/242

Referencje

  1. Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo: dyskursy wolności, wiedzy i władzy (wyd. 2). Kraków.
  2. Gmerek, T. (2003). Kapitalizm, edukacja, nierówność społeczna (teoria reprodukcji ekonomicznej S. Bowlesa i G. Gintisa). W: T. Gmerek (red.), Edukacja i stratyfikacja społeczna. Poznań.
  3. Furedi, F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? (K. Makaruk, tłum.). Warszawa.
  4. Borowicz, R. (1983). Zakres i mechanizmy selekcji w szkolnictwie: kształtowanie się zbiorowości studentów. Warszawa.
  5. Bernheimer, Ch. (1995). Comparative Literature at the Turn of the Century, Ch. Bernheimer i in. W: Ch. Bernheimer (red.), Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore.
  6. Saussy, H. (2006). Exquisite Cadavers Stitched from Fresh Nightmares. Of Memes, Hives, and Selfish Genes. W. H.Saussy (red.), Comparative Literature in an Age of Globalization. Baltimore.