Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wajsprych, D. (1). Jednostka wobec sumienia. Między rygoryzmem a relatywizmem refleksji pedagogicznej. Forum Oświatowe, 22(2(43), 111-121. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/238

Referencje

 1. Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury. Warszawa.
 2. Bauman, Z. (2006). Etyka ponowoczesna. Warszawa.
 3. Bauman, Z. (2007). Płynne czasy: życie w epoce niepewności. Warszawa.
 4. Bull, N. J. (1970). Moral Judgement from Childhood to Adolescencje. London.
 5. Gadomski, W. (2007, 22-23 grudnia). Koniec rewolucji moralnej. Gazeta Wyborcza.
 6. Grzywacz, T. (2006). Dobro moralne a autentyczna realizacja człowieka. Horyzonty Wychowania, 4(7), 61–64.
 7. Heidegger, M. (1986). Sein und Zeit. Tübingen.
 8. Hessen, S. (1997). O sprzecznościach i jedności wychowania: zagadnienia pedagogiki personalistycznej (wyd. 2). Lwów.
 9. Jan Paweł II. (b.d.). Veritatatis Splendor, 16.
 10. Jasińska-Kania, A. (2007). Przekształcenia moralności w Polsce i w Europie. W: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa.
 11. Kopka, J. (2008). Jednostka wobec moralności – subiektywna wizja przyszłości. W: J. Mariański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków.
 12. Mariański, J. (1990). Religijność w procesie przemian. Warszawa: PAX.
 13. Mariański, J. (red.). (2002). Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków.
 14. Michalski, J. (2004). Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego: stadium hermeneutyczno-krytyczne. Toruń.
 15. Piwowarski, W. (1983). Katolicyzm Polski jako religijność narodu. W: W. Zdaniewicz (red.), Religia i życie społeczne. Poznań.
 16. Popper, K. R. (1997). Mit schematu pojęciowego: w obronie nauki i racjonalności. Warszawa.
 17. Sobór Watykański II. (1965). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes) 16. Watykan.
 18. Tischner, J. (2001). Wobec wartości. Poznań.
 19. Tomasz z Akwinu św. (1999). Dysputy problemowe o prawdzie (A. Białek, tłum.). Lublin.