Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bojanowicz, A. (1). Cierpienie jako niechciany aspekt życia człowieka i edukacyjna rola tanatogogiki. Forum Oświatowe, 22(2(43), 99-110. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/237

Referencje

 1. Baryła, W. (2009). Nieprzewidywalni prorocy własnej przyszłości. Charaktery, 12, 17–23.
 2. Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy (S. Obirek, tłum.). Kraków: WAM.
 3. Blanche, H. T., Parkes, C. M. (2001). Chrześcijaństwo (K. Ciekot-Roczon, tłum.). W. C. M. Parkes, P. Laungani, B. Young (red.), Przemijanie w kulturach: obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie. Wrocław: Astrum.
 4. Charlotte, D., d’Hennezel, C., Chertemps, Ch. (2007). Opowiedz mi o śmierci (T. Maciołek, tłum.). Gdańsk: Wydawnictwo Klucze.
 5. Chebab, M. R. (2009). Cały Internet umiera z nami. Przegląd, 43, 13–15.
 6. Czerkawska, A. (2009). Poradnictwo w perspektywie personalizmu. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu (s. 125–145). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Dodziuk, A. (2007). Nie bać się śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 8. Frankl, V. E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu (A. Wolnicka, tłum.). Warszawa: Czarna Owca.
 9. Frankl, V. E. (1998). Homo patiens (R. Czernecki, Z. J. Jaroszewski, tłum.). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 10. Hryniewicz, W. (2003). Cierpienie jest wołaniem o przemianę. Pobrane 25 stycznia 2007, z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/cierpienie-hryniewicz.html
 11. Keirse, M. (2004). Smutek, strata, żałoba (O. De Smet-Rutecka, tłum.). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 12. Laungani, P., Young, B. (2001). Wnioski i wskazania dotyczące praktyki i polityki postępowania (K. Ciekot-Roczon, tłum.). W: W. C. M. Parkes, P. Laungani, B. Young (red.), Przemijanie w kulturach: obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie (, s. 302–321). Wrocław: Astrum.
 13. Muszyński, M. (2007). Wokół pojęć śmierć i umieranie. Dyskursy Młodych Andragogów, 8, 243–254.
 14. Parkes, C. M. (2001). Pomaganie umierającym i opłakującym. W: W. C. M. Parkes, P. Laungani, B. Young (red.), Przemijanie w kulturach: obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie (K. Ciekot-Roczon, tłum.). Wrocław: Astrum.
 15. Rusaczyk, M. (2008). Teoria opanowywania trwogi: wprowadzenie do elementów aktualnego dyskursu i prezentowanych tekstów (M. Rusaczyk, tłum.). W: M. Rusaczyk (red.), Teoria opanowywania trwogi: dyskurs w literaturze amerykańskiej (s. 7–35). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 16. Stawiszyński, T. (2009). Rzeczy, które zrobisz będąc martwym. Newsweek, 44, 20–22.
 17. Stochmiałek, J. (2009). Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 18. Straś-Romanowska, M. (2009). Doświadczenia graniczne w rozwoju człowieka: wyzwania dla poradnictwa. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu (s. 65–84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Schütze, F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. Studia Socjologiczne, 1(144).
 20. Twardowski, J. (2005). Kilka myśli o cierpieniu, przemijaniu i odejściu. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.
 21. Wieczorek, H. (2009). Milczenie wokół umierania. Polska Gazeta Wrocławska, 255, 20.