Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Karczmarzyk, M. (1). Znaczenia nadawane rysunkowi dziecka przez „innych”. Rozważania na temat komunikacji dziecko-dorośli. Forum Oświatowe, 22(2(43), 79-83. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/235

Referencje

  1. Dybel, P. (2006). Zagadka „drugiej płci”: spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie. Kraków: Universitas.
  2. Freire, P. (1993). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum.
  3. Freire, P. (1992). „Bankowa” koncepcja edukacji jako narzędzie opresji. W: K. Blusz (red.), Edukacja i wyzwolenie. Kraków: Impuls.
  4. Heidegger, M. (1994). Bycie i czas. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  5. Tischner, J. (b.d.). Bliscy i dalecy – inspiracje tekstem. Pobrane 23 lipca 2008, z: http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=788
  6. Tischner, J. (1998). Filozofia dramatu: wprowadzenie. Kraków: Znak.
  7. Szkudlarek, T. (1995). Wydarzenia, urzeczywistnienie, różnica: edukacyjna autokreacja społeczeństwa. W: Różnica, tożsamość, edukacja: szkice z pogranicza. Kraków: Impuls.