Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Brudnik, M. (1). Interwencja kryzysowa w szkole - kryzys sytuacyjny. Forum Oświatowe, 22(2(43), 49-65. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/233

Referencje

 1. Badura-Madej, W. (2000). Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej. W: W. Badura-Madej (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice: Śląsk.
 2. Brzezińska, A., Hornowska, E. (2007). Co wynika z naszych badań i dla kogo może to być ważne? W: A. Brzezińska, E. Hornowska (red.), Dzieci i młodzież wobec przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. Brzezińska, A., Hornowska, E. (red.). (2007). Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Greenstone, J. L., Leviton, S. C. (2006). Interwencja kryzysowa. Gdańsk: GWP.
 5. Katra, G. (2010). Psycholog szkolny wobec wyzwań dorastania. W: G. Katra, E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 6. Koszewska, K., Taraszkiewicz, M. (2007). Sytuacje kryzysowe w szkole. Warszawa: CODN.
 7. MacKenzie, R. J. (2007). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie. Gdańsk: GWP.
 8. Piątek, J. (2000). Symptomatologia i analiza kryzysu. W. Badura-Madej (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice: Śląsk.
 9. Piekarska, A. (2010). Przemoc i krzywdzenie „za szkolną bramą” – programy psychoprofilaktyczne. W: G. Katra, E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 10. Płaczynta-Brudnik, B., Wiroński, P. (2009). Wysokie kompetencje nauczycieli podstawą dobrych relacji w szkole. Kraków: Drukarnia Pijarów.
 11. Reber, A. S. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR.