Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Stańczyk, P. (1). Demokracja ekonomiczna i wychowanie. Forum Oświatowe, 22(2(43), 5-17. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/225

Referencje

 1. Dewey, J. (1963). Demokracja i wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza.
 2. Dowbor, L. (2009). Demokracja ekonomiczna: Alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego. Warszawa: Książka i Prasa.
 3. Dyscyplina pracy. (1986). W: L. Koczeniewska-Zagórska, T. W. Nowacki, Z. Wiatrowski (red.), Słownik pedagogiki pracy. Wrocław.
 4. Horkheimer, M., Adorno, T. W. (1994). Dialektyka oświecenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 5. Nowacki, T. W. (red.). (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Warszawa.
 6. Nowacki, T. W., Korabiowska-Nowacka, K., Baraniak, B. (red.). (2000). Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa.
 7. Piwowarski, R., Krawczyk, M. (red.). (2009). Teaching and Learning International Survey (TALIS). Nauczanie – wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym. Warszawa: MEN IBE.
 8. Siemek, M. J. (1998). Hegel i filozofia. Warszawa: Terminus.
 9. Stańczyk, P. (2009). Młodzież wobec ideologii merytokracji: pozytywna socjalizacja oszukanego pokolenia. Forum Oświatowe, 1(40), 17–38.
 10. Stańczyk, P. (2009). Ocena szkolna i obsceniczność prawa – pomiędzy byciem kimś a byciem nikim: znaczenia nadawane doświadczeniu szkolnemu przez gimnazjalistów. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2(46), 73–92.
 11. Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
 12. Zamojski, P. (2010). Pytanie o cel kształcenia – zaproszenie do debaty. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Žižek, S. (2001). Przekleństwo fantazji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 14. Žižek, S. (2008). W obronie przegranych spraw. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.