Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kwiecińska-Zdrenka, M. (2011). Młodzież wobec demokracji (Anna Zielińska, Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, Wyd. UW, Warszawa 2008, ss. 274). Forum Oświatowe, 23(2(45), 207–213. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/206