Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article reviews theoretical and practical approaches to the problem of bullying among students in Sweden. In the first part the paper presents the definition of bullying, it describes different forms and factors that affect the behaviour of bullies and victims. The legal regulations and restrictions adopted to prevent the problem of bullying and the activities of public institutions and Non Government Organizations in Sweden are also presented. The paper reviews recent research on the bullying in Sweden. The second part gives an overview on recent press information relevant to the problem.

The author concludes with a summary of factors which impact the effectiveness of anti-bullying strategies based on the results of a government report on the broad study conducted in Sweden between 2007 and 2010.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rybka-Koch, D. (2011). Alva i Anders idą do szkoły czyli mobbingi programy antymobbingowe w Szwecji. Forum Oświatowe, 23(2(45), 135–155. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/202

Referencje

 1. Barn och elevskyddslag. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2008, 6 listopada). Pobrane z: http://www.skolverket.se/sb/d/1400
 2. Barnens Rätt i Samhället. (2009, 29 marca). Pobrane z: http://www.bris.se
 3. Bondesson, M. (2009, 23 marca). Forskare vill förnya föräldramötet. Dagens Nyheter.
 4. Boström, H. (2009, 15 kwietnia). Skolan: Ett samhälle i miniatyr. Dagens Nyheter.
 5. By, U. (2009, 8 kwietnia). Unga och våld: ”Vuxna tar inte sitt ansvar”. Dagens Nyheter.
 6. Dagens Nyheter. (2009, 30 kwietnia). Pobrane z: http://www.dn.se/info/korta-fakta-1.519470
 7. Brå: Grovt våld i skolan ovanligt. (2009, 30 marca). Dagens Nyheter.
 8. Flickor dömda för mobbning. (2009, 23 lutego). Dagens Nyheter.
 9. Kommun erkänner inte längre mobbning. (2009, 30 kwietnia). Dagens Nyheter.
 10. Mobbad stämmer utan BEO:s hjälp. (2009, 15 kwietnia). Dagens Nyheter.
 11. Nekar skadestånd för mobbning. (2009, 30 stycznia). Dagens Nyheter.
 12. Nya bildspel när utredning lagts ner. (2009, 25 lutego). Dagens Nyheter.
 13. Tonåringar åtalas för mobbning. (2009, 18 lutego). Dagens Nyheter.
 14. Unga som talar ”fel” språk. (2009, 24 lutego). Dagens Nyheter.
 15. Våldets rotter. (2009, 13 marca). Dagens Nyheter.
 16. Daneback, K., Eriksson, B., Flygare, E., Linderberg, O. (2002). Skolan - en arena för mobbning – en forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan. Örebro.
 17. Enochsson, A. B., Olin, F. (2007). Trakasserier och mobbning på den virtuella arenan. W: K. Thors (red.), Utstött – en bok om mobbning. Stockholm.
 18. Eurenius, B. (2008, 13 grudnia). Anmälda mobbningsfall minskar i Stockholms skolor. Dagens Nyheter.
 19. Europeiska Union. (2008, 12 listopada). Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, ändrad genom protokoll nr 11 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13. Pobrane z: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E-3–4056–8E17–8A8A41768BA7/0/SwedishSu%C3%A9dois.pdf
 20. Fors, Z. (2007). Destruktiva maktrelationer. W: K. Thors (red.), Utstött – en bok om mobbning. Stockholm.
 21. Friends. (2009, 29 marca). Pobrane z: http://www.friends.se
 22. Granström, K. (2007). Olika förklaringar till Mobbning. W: K. Thors (red.), Utstött – en bok om mobbning. Stockholm.
 23. Granskning av utvärderingar av program mot mobbning 2007 På uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. (2009, 11 maja). Pobrane z: http://www.skolverket.se
 24. Hägglund, S. (2007). Banal mobbning – en vardagsföreteelse i förskola och skola. W: K. Thors (red.), Utstött – en bok om mobbning. Stockholm.
 25. Harnesk, G. (2009, 6 kwietnia). Högstadietjejer utbrända av prestationsångest. Dagens Nyheter.
 26. Heinemann, P.-P. (1972). Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna. Stockholm.
 27. Jällhage, L. (2009, 2 marca). Rasism bakom många fall av mobbning i skolan. Dagens Nyheter.
 28. Jennische, A. (2009, 4 lutego). Medling klockrent verktyg för att lösa konflikter. Dagens Nyheter.
 29. Lindenberg, O. (2007). Skammen är det värst. W: K. Thors (red.), Utstött – en bok om mobbning. Stockholm.
 30. Olweus, D. (1973). Hackkycklingar och översittare. Forskning om skolmobbning. Surte.
 31. Olweus, D. (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. Stockholm.
 32. Pikas, A. (1975). Så stoppar vi mobbning! Rapport från en antimobbningsgrupps arbete. Stockholm.
 33. Pikas, A. (1987) Så bekämpar vi mobbning i skolan. Uppsala.
 34. Rimsten, O. (2006). Diskriminering och anan kränkande behandling i skola och förskola. Stockholm.
 35. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 1948, allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. (2008, 12 listopada). Pobrane z: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=7
 36. Riksförbundet hem och skola. (2009, 14 kwietnia). Pobrane z: http://www.hemoskola.se/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1
 37. Skolverket. (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning. Rapport 353/2011. Stockholm.
 38. Sylwan, L. (2008, 8 listopada). Mobbningsforskaren Dan Olweus. Pobrane z: http://www.fhi.se/templates/Page____13663.aspx
 39. Tenfält, T. (2008, 13 grudnia). Anmälda mobbningsfall minskar i Stockholms skolor. Dagens Nyheter.
 40. Thors, K. (red.). (2007). Utstött – en bok om mobbning. Stockholm.
 41. UNESCO. (1948). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Pobrane z: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
 42. UNICEF. (1989). Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen. Pobrane z: http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-helatexten
 43. UNICEF. (1989). Konwencja o prawach dziecka. Pobrane z: http://www.unicef.org/voy/media/CRC_polish_language_version.pdf
 44. Wallström, A. L. (2009). Bris: Stressade elever behöver stöd. Dagens Nyheter.
 45. Wrethander, M. (2007). Uteslutandets komplexitet och skapandet av kamratkulturer. W: K. Thors (red.), Utstött – en bok om mobbning. Stockholm.