Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article attempts to find an adequate interpretation of the concept of everyday life that can be applied to school realities. Recognition of the map of terms, among which the category of the everyday locates, and further clarification of its semantic field with simultaneous presentation of one’s own, individual way to understand it, constitute an outline of considerations brought up in the text. The category of the everyday (re)defined by the school contexts has been shown against such a background.

In the proposed interpretation, on the one hand, the school everyday life takes the form of simple student activities and performed obligations in a well-known, safe environment and space, transparent relationships and reasonable personal aspirations. On the other hand, it is associated with challenges and difficult to overcome adversity in the fluid world of the school life that is so commonly defined by the dependency and power relations.

One of the most important aspects in the presented text, namely the instability, has become an important and intriguing motive of reflection on everyday life. It turns out that improvisation and stopgap as well as repeatability and predictability are daily life inherent attributes. Paradoxically, you can consciously experience everyday life only when it becomes extraordinary.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Martyniuk, W. (2011). Mariaż codzienności z niecodziennością. W kręgu definicyjnych ujęć. Forum Oświatowe, 23(2(45), 41–55. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/196

Referencje

 1. Bauman, Z. (2009). Niecodzienność nasza codzienna… W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności: analiza socjologiczna. Warszawa.
 2. Berger, P., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa.
 3. Bielska, E. (2002). Fenomenologiczne oraz funkcjonalistyczne konteksty codzienności a koncepcja kreatywności jednostki jako postulat edukacyjny w sytuacji zmiany społecznej. W: A. Radziewicz-Winnicki (red.), Edukacja a życie codzienne. Katowice.
 4. Bogunia-Borowska, M. (red.). (2009). Barwy codzienności: analiza socjologiczna. Warszawa.
 5. Brach-Czaina, J. (1992). Szczeliny istnienia. Warszawa.
 6. Braudel, F. (1992). Struktura codzienności: możliwe i niemożliwe. Warszawa.
 7. Burszta, W. J. (1998). Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań.
 8. Dzięgielewska, M. (1996). Kultura dnia codziennego a oświata dorosłych. Edukacja Dorosłych, 4.
 9. Dzięgielewska, M. (2003). Przestrzeń jako wymiar codzienności. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.
 10. Garfinkel, H. (2007). Studia z etnometodologii. Warszawa.
 11. Giza, A. (1991). Życie jako opowieść: analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy. Wrocław.
 12. Golka, M. (2009). Czy jeszcze istnieje nie-codzienność?. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa.
 13. Grotowska S. (1999). Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, Kraków.
 14. Habermas J. (1985). Dialektyk der Rationalisierung. W: J. Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit. Klaine Politische Schriften V. Frankfurt am Main.
 15. Hałas, E. (2009). Powrót do codzienności? Szkic problematyki socjologii życia codziennego. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności: Analiza socjologiczna. Warszawa.
 16. Huizing, J. (2007). Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Warszawa.
 17. Jacyno, M. (1997). Iluzje codzienności: o teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Warszawa.
 18. Janowski, A. (1995). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa.
 19. Jastrzębski, J. (2003). Odkrywanie codzienności. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.
 20. Kehily, M. J. (2008). Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia. W: M. J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków.
 21. Koczanowicz-Dehnel, I. (1995). Fenomenologia a psychologia – o pewnych możliwościach implikacji. W: M. Straś-Romanowska, Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. Warszawa.
 22. Kowalski, P. (1998). Leksykon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie. Warszawa.
 23. Krajewski, M. (2009). Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś: codzienność, przedmioty, reżimy podtrzymujące. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności: analiza socjologiczna. Warszawa.
 24. Krzychała, S. (2007). Projekty życia młodzieży w perspektywie badań rekonstrukcyjnych. Wrocław.
 25. Kurczewski, J. (2009). Pamiętnik życia codziennego: refleksja nad metodą. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności: analiza socjologiczna. Warszawa.
 26. Nalaskowski, A. (2003). Gra fiesty z codziennością. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.
 27. Platon. (1987). Listy. Warszawa.
 28. Schütz, A. (1986). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. W: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma: antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (t. 1). Warszawa.
 29. Smolińska-Theiss, B. (1993). Dzieciństwo w małym mieście. Warszawa.
 30. Sulima, R. (2000). Antropologia codzienności. Kraków.
 31. Szczepański, J. (1987). Rozmowy z dniem wczorajszym. Warszawa.
 32. Sztompka, P., Bogunia-Borowska, M. (red.). (2008). Socjologia codzienności. Kraków.
 33. Szyszkowska, M. (1985). Twórcze niepokoje codzienności. Łódź.
 34. Thiersch, H. (1997). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Weinheim und München.
 35. Watson, D. (2002). Home from Home: the Pub and Everyday Life. W: T. Bennett, D. Watson (red.), Understanding Everyday Life. Oxford: Blackwell.
 36. Weber, M. (1984). Szkice z socjologii religii. Warszawa.
 37. Zadrożyńska, A. (2000). Światy. Zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce. Warszawa.
 38. Zalewska-Meler, A. (2006). Kategoria codzienności w obszarze zdrowia człowieka. Edukacja, 4.