Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kopciewicz, L. (2011). Pedagogiczne teorie i feministyczne rewizje – John Dewey, Paulo Freire. Forum Oświatowe, 23(2(45), 27–39. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/195

Referencje

 1. Bourdieu, P. (2007). Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki.
 2. Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 3. Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna: rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: GWP.
 4. Dewey, J. (2005). Szkoła a społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 5. Dewey, J. (2006). Szkoła i dziecko. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 6. Freire, P. (1986). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum.
 7. Hyży, E. (2003). Kobieta, ciało, tożsamość: teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Kraków: Universitas.
 8. Kopciewicz, L. (2009). Amerykańskie Women’s Studies i zmiany w uniwersytecie. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4.
 9. Mackie, R. (1981). Literacy and Revolution: The Pedagogy of Paulo Freire. New York, NY: Continuum.
 10. Maher, F. (1999). John Dewey: Progressive Education and Feminist Pedagogies: Issues in Gender and Authority. Teachers College Record, 1.
 11. Martin, J. R. (2002). Cultural miseducation: in search of democratic solution. New York, NY: Teachers College Press.
 12. Ockrent, Ch. (2007). Czarna księga kobiet. Warszawa: WAB.
 13. Pierzak, E. (2006). Kobiety mówią o swoim życiu czyli Grupy Poszerzania Świadomości. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 14. Shor, I., Freire, P. (1987). A Pedagogy for Liberation. Dialogues on Transforming Education. South Handley: Bergin & Garvay Pub.
 15. Siegfried, Ch. (2001). Feminist Interpretations of John Dewey. Pensylvania State University Press.
 16. Śliwerski, B. (2007). Pedagogika dziecka: studium pajdocentryzmu. Gdańsk: GWP.
 17. Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 18. Taylor, P. (1993). The texts of Paulo Freire. Buckingham: Open University Press.
 19. Walkerdine, V. (1994). Reasoning in a Postmodern Age. W: P. Ernest (red.), Mathematics, Education and Philosophy. London: Rutledge Falmer.
 20. Weiler, K. (1996). Myths of Paulo Freire. Educational Theory, 3.