Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kostyło, P. (2014). Recenzja książki Przemysława Grzybowskiego: Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa (Kraków: Impuls, 2012), ss. 472. Forum Oświatowe, 26(1(51), 187–190. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/189

Referencje

  1. Bergson, H. (1924/2010). Śmiech: esej o komizmie (S. Cichowicz, Tłum.). Kraków: KR.
  2. Foucart, J. (2004). Sociologie de la souffrance. Bruxelles: De Boeck.
  3. Grzybowski, P. (2012). Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
  4. James, W. (2010). Życie i ideały (P. Kostyło, Tłum.). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.