Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kostyło, P. (2014). Sprawozdanie z konferencji naukowej “Pedagogika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Źródła – kontynuacje – uczeni”. Forum Oświatowe, 26(1(51), 169–174. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/188