Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

adolescencja kryzys w wartościowaniu pasja samotność wartość

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Karolina Goede - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwerystetu Kazmierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Jak cytować
Goede, K. (2014). Recenzja książki Magdaleny Kleszcz i Małgorzaty Łączyk: Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 135. Forum Oświatowe, 26(1(51), 177–186. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/156

Referencje

  1. Domeracki, P. (2008). Związki samotności i z kontemplacją w perspektywie filozoficznej. Kultura i Edukacja, 1.
  2. Górniewicz, J. (1996). Teoria wychowania: wybrane problemy. Toruń: Studium Kształcenia Ustawicznego „Glob”.
  3. Kleszcz, M., Łączyk, M. (2013). Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji. Katowice: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  4. Oleś, P. (1989). Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu (KKW): podręcznik. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
  5. Ostrowska, U. (1998). Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AT-R.
  6. Ostrowska, U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podstawy nauk o wychowaniu (Tom 1, s. 398–399). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
  7. Stake, R. E. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (Tom 1, s. 623–654). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Uniwersytet Śląski. Instytut Pedagogiki. (n.d.). Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka. W: Instytut Pedagogiki. Pobrane 30 października 2013, z: http://www.pedagogika.us.edu.pl/index.php/instytut/struktura/zaklad-pedagogiki-tworczosci-i-ekspresji-dziecka/pracownicy