Aktywność i jej etnograficzne konteksty: starzenie się, pamięć i podmiotowość w Polsce

Jessica C. Robbins

Abstrakt


Rosnąca w Polsce popularność i szerzenie się programów promujących aktywną starość stanowi część lokalnych i globalnych działań na rzecz utrzymania zdrowia i produktywności ekonomicznej starszych osób. Aby lepiej zrozumieć zainteresowanie aktywnością w starszym wieku, należy rozpatrywać te praktyki w szerszym społeczno-kulturowym i polityczno-ekonomicznym kontekście. Wzmożonego dążenia do aktywności nie sposób dogłębnie pojąć, jeśli nie uwzględni się tego, że aktywność stała się niekwestionowanym dobrem moralnym stanowiącym przeciwieństwo choroby, niepełnosprawności i zniedołężnienia. Wskazując, że te pozornie przeciwne doświadczenia łączy faktycznie wiele podobieństw, można przeciwdziałać marginalizacji starszych osób, a odrzucając binarne konstrukcje zdrowia i choroby w odniesieniu do osób w starszym wieku – zastosować bardziej holistyczną perspektywę umożliwiającą zrozumienie, jak starsi ludzie w Polsce kreują sobie w różnorodnych kontekstach moralne życie.

Słowa kluczowe


etnografia; moralność; Polska; starzenie się

Bibliografia


Bachelard, G. (1958/1994). The poetics of space (M. Jolas, Tłum.). Boston: Beacon Press.

Bahloul, J. (1996). The architecture of memory: a Jewish-Muslim household in colonial Algeria, 1937-1962 (C. du Peloux Ménagé, Tłum.). Cambridge, NY: Cambridge University Press.

Bahloul, J. (1999). The memory house: time and place in Jewish immigrant culture in France. W: D. Birdwell-Pheasant & D. Lawrence-Zuniga (Red.), House life: space, place and family in Europe (s. 239-249). Oxford: Berg.

Ballinger, P. (2003). History and exile: memory and identity at the borders of the Balkans. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Brown, K. (2004). A biography of no place: from ethnic borderland to Soviet heartland. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Carsten, J. (Ed.). (2000). Cultures of relatedness: new approaches to the study of kinship. New York, NY: Cambridge University Press.

Carsten, J. (2004). After kinship. New York, NY: Cambridge University Press.

Carsten, J. (Ed.). (2007). Ghosts of memory: essays on remembrance and relatedness. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Casey, E. M. (1987). Remembering: a phenomenological study. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Chirot, D. (1989). The origins of economic backwardness in Eastern Europe: economics and politics from the Middle Ages until the early twentieth century. Berkeley, CA: University of California Press.

Hobsbawm, E. J. (1983). Introduction: inventing traditions. In E. J. Hobsbawm & T. Ranger (Red.), The invention of tradition (s. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press.

Kleinman, A., Das, V. i Lock, M. (Red.). (1997). Social Suffering. Berkeley, CA: University of California Press.

Livingston, J. (2012). Improvising Medicine: An African Oncology Ward in an Emerging Cancer Epidemic. Durham: Duke University Press.

Lukowski, J. i Zawadzki, H. (2006). A concise history of Poland (2 wyd.). Cambridge: Cambridge University Press.

Mattingly, C. (2010). The paradox of hope: journeys through a clinical borderland. Berkeley, CA: University of California Press.

Ochs, E. i Capps, L. (1996). Narrating the self. Annual Review of Anthropology, 25(1), 19-43. doi: 10.1146/annurev.anthro.25.1.19

Paxson, M. (2005). Solovyovo: the story of memory in a Russian village. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Pine, F. (2007). Memories of Movement and the Stillness of Place: Kinship Memory in the Polish Highlands. W: J. Carsten (Red.), Ghosts of Memory: Essays on Remembrance and Relatedness (s. 104-125). Malden, MA: Blackwell.

Porter, B. (2000). When nationalism began to hate: imagining modern politics in 19th century Poland. New York, NY: Oxford University Press.

Porter-Szücs, B. (2011). Faith and Fatherland: Catholicism, Modernity, and Poland. New York, NY: Oxford University Press.

Renan, E. (1892/1996). Qu’est-ce qu’une nation. W: G. Eley & R. Suny (Red.), Becoming national: a reader (s. 41-55). New York, NY: Oxford University Press.

Skultans, V. (1998). The testimony of lives: narrative and memory in post-Soviet Latvia. London: Routledge.

Tucker, E. L. (2011). Remembering occupied Warsaw: Polish narratives of World War II. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.

Uehling, G. (2004). Beyond memory: the Crimean Tatars’ deportation and return. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Wandycz, P. (1974/1993). The lands of partitioned Poland, 1795-1918. Seattle, WA: University of Washington Press.

Zierkiewicz, E. i Łysak, A. (Red.). (2005). Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie. Wrocław: MarMar.


Pełny tekst: PDF (English) PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452