Wykorzystanie klocków w matematycznej edukacji przedszkolnej

Alicja Helena Komorowska-Zielony

Abstrakt


Artykuł jest próbą zaprezentowania wykorzystania różnego rodzaju klocków w matematycznej edukacji przedszkolnej jako tworzywa konstruowania pojęć , operacji umysłowych i aktywności badawczej dziecka. Zawiera przykłady aktywności zaproponowanych przez nauczyciela oraz pomysłów tworzonych przez dzieci  z zastosowaniem klocków Dienesa i Reko.


Słowa kluczowe


klocki , matematyczna edukacja przedszkolna, myślenie, aktywność badawcza

Bibliografia


Brzezińska A. (red). (2014). Niezbędnik dobrego nauczyciela, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Bruner J. (1964), Proces kształcenia, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bruner J.(1978). Poza dostarczone informacje. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Dąbrowski M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć. Wyd.II, zm. Warszawa: Wydawnictwo Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Dąbrowski M.(2016). Gry matematyczne. Opole: Wydawnictwo Nowik i Sp.

Fulghum G.R. (2008). Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, Wydawnictwo Kos.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1989). Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki? Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Skura M.(2008). Skarbiec matematyczny. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

Kalinowska A. (2010). Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych- między wiedzą osobistą a jej formalizacją. Kraków: Oficyna Wydawnicza „ Impuls”.

Moroz H. (1991). Nasza matematyka. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

Papert S. (1996). Burze mózgów. Dzieci i komputery. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (...), Dz.U., 24.02. 2017, poz. 356.

Semadeni Z. (1979). Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. Warszawa: PWN.

Skura M., Lisicki M. (red) (2014). Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Klasyfikowanie i geometria, Warszawa: Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o..

Szurek M. (2017). Kształty i kolory matematyki. Wycieczka z klockami LEGO. Opole: Wydawnictwo Nowik i Sp.

Wadsworth B.J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Warszawa: WSiP.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452