Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych. Klasyczna metoda pracy oraz z wykorzystaniem IT.

Edyta Maria Juskowiak

Abstrakt


Artykuł zawiera opis fragmentu badań mających na celu zbadanie i opisanie sposobów rozwiązywania pewnej grupy zadań matematycznych z wykorzystaniem narzędzi IT oraz metodą klasyczną przez studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. W artykule tym opisany zostanie przebieg pracy dwóch studentów nad jednym zadaniem. Okres zbierania materiału badawczego trwał trzy lata. W tym czasie 17 studentów (po kilku w każdym kolejnym roku trwania badań) kierunku nauczycielskiego na Wydziale Matematyki
i Informatyki UAM w Poznaniu podjęło próbę rozwiązania 8 różnych zadań dwoma sposobami z wykorzystaniem narzędzi IT oraz bez nich. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Czy studenci – przyszli nauczyciele matematyki, potrafią wykorzystać narzędzia IT do rozwiązania zadań trudnych, czy potrafią z ich pomocą odkryć pomysł na rozwiązanie zadania?, czy postępują w taki sam sposób rozwiązujac zadania z użyciem IT oraz metodą klasyczną? Czy są gotowi do orgnizowania proceu uczenia się i nauczania nastawionego na odkrywanie matematyki na drodze rozwiązywania zadań nietypowych?

Słowa kluczowe


typologia zadań matematycznych, zadania nietypowe, zadania typu problem, rozumowania, pomysł na rozwiązanie zadania, nowe technologie na lekcji matematyki

Bibliografia


Czajkowska, M., Orzechowska, M. (2013). Nauczyciele matematyki. Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele,.Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dałe,k K., Dąbrowska, M., Zamek-Gliszczyński, T., Mostowski, K., Zawadowski W. (1993). Przekonania i przeświadczenia w sprawie kalkulatorów, NiM 8. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Dunham, P. (2000), Hand-held Calculators in Mathematics Education: A Research Perspective, Hand-Held Technology in Mathematics and Science Education:

A Collection of Papers, The Ohio state University

Fielker, D. (1993). Wariactwo pisemnego dzielenia, Nauczyciele i Matematyka 8. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Filip, J., Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Griffith, L. (2000), Impact of Technology on Pedagogy, Hand-Held Technology in Mathematics and Science Education: A Collection of Papers, The Ohio State University

Juskowiak, E. (2004). Analiza pracy uczniów z kalkulatorem graficznym podczas rozwiązywania zadań (fragment badań). Seria V, Dydaktyka Matematyki, 26. Kraków: Polskie Towazystwo Matematyczne.

Juskowiak, E. (2008). O zagrożeniach wynikających z pracy z kalkulatorem graficznym, Prace monograficzne z dydaktyki matematyki, Współczesne Problemy Nauczania Matematyki tom 1. Bielsko-Biała: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Juskowiak, E. (2010). Graphic calculator as a tool for provoking students creative mathematical activity, Motivation via Natural Differentiation in Mathematics, red. Bożena Maj, Ewa Swoboda Konstantinos Tatsis. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kąkol, H. (1987). Rozumowanie matematyczne a komputer, Matematyka 3. Wrocław.

Kąkol, H. (1996). Kalkulator graficzny pomaga rozwiązać, Matematyka 3. Wrocław.

Kąkol, H. (2002). Zintegrowane nauczanie matematyki z elementami informatyki

w gimnazjum, Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej, tom 9. Kielce.

Krygowska, Z. (1977). Zarys dydaktyki matematyki, tom 3. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kutzler, B. (2000). The algebraic calculator as a pedagogical tool for teaching mathematics, Hand-Held Technology in Mathematics and Science Education:

A Collection of Papers, The Ohio State University.

Łobocki, M. (2004). Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Legutko, M. (1990). Nauczyciel, reforma nauczania matematyki i mikrokomputer, Matematyka Społeczeństwo Nauczanie, Zeszyt 1. Siedlce.

Majewska-Opiełka, I. (2012). Co to jest podświadomość? Pobrano 2 października 2017. http://www.majewska-opielka.pl/co-to-jest-podswiadomosc/

Nowak, W. (1982). Wybrane zagadnienia metodologii badań dydaktyki matematyki, Dydaktyka Matematyki, tom 1, Karków: Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Papert, S. (1996). Burze mózgów. Dzieci i komputery, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Pisarski, M. (1995). Czy kalkulator może być zagrożeniem?, Matematyka 2. Wrocław.

Pisarski, M., Pisarski, P. (2000). Środowisko TI-83, Edukacja z TI, Magazyn matematyków

i przyrodników 1, TI.

Polya, G. (1964). Jak to rozwiązać? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Schoenfeld, A. H. (1980). Jak nauczać twórczego rozwiązywania zadań. Zadanie, metoda, rozwiązanie (red. Góralski A.). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Semadeni, Z., Gruszczyk-Kolczyńska, E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt, B., Czajkowska M. (2015). Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z. o. o.

Waerden, B. L. (1966). Pomysł i rozumowanie w matematyce.

Wiadomości Matematyczne IX. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Waits, B. (1997). Rola kalkulatorów w nauczaniu matematyki, TI.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452