Pedagogika wstydu i bezwstydna polityka

Tomasz Szkudlarek

Abstrakt


Nawiązując do analizy „aktywnej polityki historycznej” PiS przeprowadzonej w tekście Marii Mendel, w niniejszym artykule podejmuję próbę interpretacji polityki tej partii w świetle strategii konstruowania porządku republikańskiego proponowanych w pedagogicznych i politologicznych pracach J.J. Rousseau. Idąc tropem J.Kaczyńskiego, który swoją politykę historyczną przeciwstawia „pedagogice wstydu” przypisywanej poprzednim rządom, wykorzystuję wizje Rousseau do przeanalizowania relacji między wstydem i bezwstydem w obecnej konfiguracji relacji pedagogiki i polityki proponowanej przez PiS.

Słowa kluczowe


pedagogika i polityka, republikanizm, wstyd, bezwstyd, Rousseau, Polska, PiS

Bibliografia


Agamben, G. (2007), Profanations. New York: Zone Books.

Baczko, B. (1964). Rousseau: Samotność i wspólnota. Warszawa: PWN

Bielik-Robson, A. (2008), “Na pustyni”. Kryptotelogie późnej nowoczesności. Kraków: Universitas.

Corporations are not human, so why should they have human rights? (2011). Pobrano 20.12.2017 z: http://www.econexus.info/publication/corporations-are-not-human-so-why-should-they-have-human-rights

Do Rzeczy nr 6: Jarosław Kaczyński w ostrym wywiadzie dla "Do Rzeczy": Muszę sam być opozycją wobec rządu. (2017.02.05). Pobrano 20.12.2017 z: https://dorzeczy.pl/kraj/21120/Do-Rzeczy-nr-6-Jaroslaw-Kaczynski-w-ostrym-wywiadzie-dla-Do-Rzeczy-Musze-sam-byc-opozycja-wobec-rzadu.htm

Habermas J. (1997). Modernity: An Unifinished Project. W: M.P. d’Entreves, S.Benhabib, eds., Habermas and the Unifinished Project of Modernity. MIT Press.

Kantorowicz, E. (2007). Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Tłum.: Maciej Michalski, Adam Krawiec, redaktor naukowy wydania polskiego: Jerzy Strzelczyk. Warszawa: PWN.

Laclau, E. (2008), Rozum populistyczny. Przełożył zespół pod kier. T.Szkudlarka. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW.

Mendel, M. (2018). Pamięć, ideologia, władza. Uczenie się zapominania [w przygotowaniu]

Osterwalder, F. (2012), The Modern Religiuos Language of Education: Rousseau’s Emile. Studies in Philosophy and Education, 31, pp.432-447

Rousseau, J.-J. (1966), Uwagi o rządzie polskim. W: Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim. Przedmowa do „Narcyza". List o widowiskach. List o opatrzności. Listy moralne. List do arcybiskupa de Beaumont. Listy do Malesherbesa. Przekład B.Baczko, W.Bieńkowska, M.Pawłowska, A.Peretiatkowicz, J.Rogodziński, M.Staszewski, B.Strumiński. Warszawa: PWN.

Rousseau, J.-J. (2002 [1762]), Émile ou de l’éducation : livres I, II et III. Québec. Pobrano 20.12.2017 z: http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/emile/emile_de_education_1_3.pdf.

Rousseau, J.-J. (b.r.w.) Emil, czyli o wychowaniu. Wyd. Polska Biblioteka Internetowa (epub)

Rousseau, J.J. (2007), Umowa społeczna. Przekład Antoni Peretiatkowicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Scott, J. (1994), Politics as the imitation of the divine in Rousseau’s „Social Contract”. Polity XXVI, 473–501.

Sowa, J. (2011), Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków, Universitas.

Staniszkis, J. (2006), Ontologia socjalizmu. Kraków – Nowy Sącz: Wydawnictwo Dante.

Szkudlarek, T. (2005). On Nations and Children: Rousseau, Poland, and the Construction of European Identity. Studies in Philosophy and Educaiton 24 (1), ss. 19-38

Szkudlarek, T. (2017). On the Politics of Educational Theory. Rhetoric, Theoretical Ambiguity, and the Construction of Society. London and New York: Routledge.

Szkudlarek, T. (2017). Punk theory: The future of thinking in the time of no future. Research in Education, Vol. 97 , 1, ss. 49-55

Teresa Torańska do prezesa PiS: Panie Prezesie Kaczyński - mamy problem! (2012. 04.10), Pobrane 20.12.2017 z: http://natemat.pl/9779,teresa-toranska-do-prezesa-pis-panie-prezesie-kaczynski-mamy-problem

The Childhood of a Leader. (2015). Film w reżyserii Brady’ego Corbeta, prod. Bow and Arrow Entertainment, Bron Capital Partners, FilmTeam ( UK, Francja, Węgry).

Torańska, T. (1994), My, Warszawa: Most.

Tröhler D., (2014), Between universally claimed theory and a common understanding: Theoretical knowledge in education. W: G.Biesta, G.Allen, R.Edwards (red.), Making a Difference in Theory. The theory question in education and the education question in theory. London and New York: Routledge

TVN24 (2011) https://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/jaroslaw-polske-zbaw,297594.html?playlist_id=24101


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452