O naukowym statusie dydaktyków przedmiotowych. Głos w dyskusji

Maria Groenwald

Abstrakt


Artykułem na temat naukowej kondycji dydaktyków przedmiotowych nawiązuję do dorobku Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Dydaktyk Szczegółowych, ale też do dyskusji podejmowanych na ten temat od lat. Przedstawiony w nim tok analizy został zainspirowany unitarną koncepcją trafności S. Messicka, pomocną w formułowaniu opinii/osądów zjawisk edukacyjnych. W opracowaniu podjęto zagadnienia: (A) ugruntowania teoretycznego prac dydaktyków przedmiotowych; (B) stosowności i użyteczności teoretycznych założeń leżących u podstaw ich badań empirycznych; (C) aksjologicznych aspektów naukowego rozwoju dydaktyków; (D) długofalowych konsekwencji aktualnego stanu dydaktyk i dydaktyków przedmiotowych. Analizę zamykają projekty działań pomocnych w zmianie ich dotychczasowego statusu naukowego.


Słowa kluczowe


dydaktycy przedmiotowi, trudności w rozwoju naukowym i ich przezwyciężanie

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452