Współczesna antropologia edukacji jako odpowiedź na nową wielokulturowość

Jarema Drozdowicz

Abstrakt


Dająca się obecnie zaobserwować wyraźna społeczna niechęć wobec dotychczasowych sposobów obchodzenia się z problemem wielokulturowości oraz różnicy kulturowej generuje sytuacje konfliktowe i reprodukuje pole tzw. "wojen kulturowych". Przyczyny tego stanu rzeczy leżą w dużym stopniu w fakcie upolitycznienia, a w konsekwencji także polaryzacji bieżących dyskursów kulturowych. Problem ten widoczny jest także w ramach dyskursów akademickich, w których poszczególne dyscypliny zajmujące się badaniem kultury prezentują swoje  własne propozycje jego rozwiązania. Pośród nich wyróżnia się myśl antropologiczna rozumiana jako nauka zajmująca się kulturą tak w jej partykularnym, jak i całościowym wymiarze. Niniejszy tekst podejmuje się wskazania jak nowe procesy zmiany kulturowej i związana z nim nowa formuła wielokulturowości zostaje dziś w ramach antropologii konceptualizowana. W szczególności podkreślona zostaje tu rola antropologii edukacji jako subdyscypliny w tym kontekście najbardziej znaczącej.


Słowa kluczowe


antropologia edukacji, antropologia edukacyjna, etnografia edukacyjna, wielokulturowość, edukacja wielokulturowa, multikulturalizm

Bibliografia


- Appadurai A., (2009) Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa

- Barnard A. (2006), Antropologia. Zarys teorii i historii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

- Bauman Z. (2012), Kultura jako praxis, Warszawa

- Benn Michaels W. (2011), Kształt znaczącego. Od roku 1967 do końca historii, Korporacja Ha!Art, Kraków

- Burszta W. (2013), Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013

- Eriksen T. H. (2015), The meaning of "We", [w:]. Kraus Peter A, Kivisto Peter (red.), The Challenge of Minority Integration, Warsaw/Berlin

- Freire P. (2010), Pedagogy of the Oppressed, The Continuum International Publishing Group Inc., New York and London

- Glazer N. (1997), We Are All Multiculturalists Now, Cambridge, London

- Kneller G. F. (1966), Educational Anthropology: An Introduction, John Wiley and Sons, New York - London - Sydney

- Koundoura M. (1998), Multiculturalism or multinationalism?, [w:] Bennett David (ed.), Multicultural States. Rethinking Difference and Identity, London and New York

- Modood T. (2014), Multikultulturalizm, Poznań

- Nikitorowicz J. (2010), Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot

- Rabinow P. (1986), Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology, [w:] Clifford J., Marcus G. E. (eds.), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley

- Runnymede Trust (2002), The Future of Multi-Ethnic Britain. The Parekh Report, London

- Scheffer P. (2010), Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

- Spindler G., Spindler L. (1990), The American Cultural Dialogue and its Transmission, The Falmer Press, London-New York-Philadelphia

- Wieviorka M. (2011), Dziewięć wykładów z socjologii, Kraków

- Wolcott H. F. (2009), On Ethnographic Intent, [w:] Spindler George, Spindler Louise (red.), Interpretative Ethnography of Education at Home and Abroad, Psychology Press, New York, London

- Woods P. (1986), Inside Schools: Ethnography in Educational Research, Routledge, New York 1986

- Yates P. D. (2009), Figure and Section: Ethnography and Education in the Multicultural State, [w:] Spindler G., Spindler L. (eds.), Interpretative Ethnography of Education at Home and Abroad, Psychology Press, New York, London

Źródła internetowe:

http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/oct/03/immigration-policy-roma-rightwing-europe


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452