Multimedialne adaptacje podręczników z serii Nasz elementarz i Nasza szkoła jako pomoc w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM)

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie projektu edukacyjnego, dzięki któremu wszystkie podręczniki należące do serii Nasz elementarz i Nasza szkoła (przeznaczone do wykorzystania w klasach 1-3 szkoły podstawowej) są w całości tłumaczone na polski język migowy. W latach 2014-2017 powstaną łącznie 23 multimedialne aplikacje komputerowe, które pozwalają odtwarzać pliki wideo zawierające tłumaczenia migowe poprzez kliknięcie na wybrany fragment polskiego tekstu danego podręcznika. Niniejszy artykuł pokazuje, że dwujęzyczne podręczniki stworzone w ramach powyższego projektu adaptacyjnego mogą stanowić ważne wsparcie w nauczaniu polskiego języka migowego jako obcego – nie tylko w wypadku dzieci, lecz także innych zainteresowanych.


Słowa kluczowe


polski język migowy; podręczniki; tłumaczenia migowe; glottodydaktyka

Bibliografia


Bajewska-Kołodziejak, A., Cichocka-Segiet, K., Czajkowska-Kisil, M., Mostowski, P., Rutkowski, P., Skuza, M., Ziątek, K. (2014a). Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bajewska-Kołodziejak, A., Cichocka-Segiet, K., Czajkowska-Kisil, M., Mostowski, P., Rutkowski, P., Skuza, M., Ziątek, K. (2014b). Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Brueggemann, B. J. (2006), Sign language interpretation. W: G. L. Albrecht (red.), Encyclopedia of disability, t. IV. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Hanke, T. (2004). HamNoSys — representing sign language data in language resources and language processing contexts. W: O. Streiter, C. Vettori (red.), Proceedings of the workshop on the representation and processing of sign languages. 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, Lisbon. Paryż: ELRA.

Hrastinski, I., Wilbur, R. B. (2016). Academic achievement of deaf and hard of hearing students in an ASL/English bilingual program. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 21(2), 156-170.

Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Leeson, L., van den Bogaerde, B., Rathmann, C., Haug, T. (2016). Sign languages and the Common European Framework of Reference for Languages. Common reference level descriptors. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Łacheta, J., Czajkowska-Kisil, M., Linde-Usiekniewicz, J., Rutkowski, P. (red.). (2016). Korpusowy słownik polskiego języka migowego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

Mann, W., Haug, T., Kollien, S., Quinto-Pozos, D. (2014). Teaching signed languages. W: C. Chapelle (red.), The encyclopedia of applied linguistics. Hoboken: Wiley.

Pietrzak, W. (1992). Język migowy dla pedagogów. Warszawa: WSiP.

Pliatsikas, C., Moschopoulou, E., Saddy, J. D. (2015). The effects of bilingualism on the white matter structure of the brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(5), 1334-1337.

Rutkowski, P., Łozińska, S. (red.). (2014). Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Rutkowski, P., Łozińska, S., Filipczak, J., Łacheta, J., Mostowski, P. (2013). Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?. Polonica, 33, 297-308.

Seretny, A. (2006). Autonomia uczącego się – wprowadzenie do zagadnienia. W: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.

Szczepankowski, B. (1994). Podstawy języka migowego. Warszawa: WSiP.

Tomaszewski, P., Gałkowski, T., Rosik, P. (2003). Nauczanie Polskiego Języka Migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny?. W: M. Świdziński, T. Gałkowski (red.), Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Polski Komitet Audiofonologii, Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego.

Wilimborek, B. (2015). Nauczanie języka migowego osób słyszących. Języki Obce w Szkole, 4, 115-118.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452