Budowanie partnerstwa pomiędzy uczelnią wyższą a szkołą: w poszukiwaniu perspektywy łączącej naukowców i praktyków

Joanna M. Michalak

AbstraktBibliografia


Anderson, G., Herr, K. (1999). The New Paradigm Wars: Is There Room for Rigorous Practitioner Knowledge in Schools and Universities. Educational Researcher, 28(5), 12–21.

Brezinka, W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych: podręcznik akademicki. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Palka, S. (2006). Metodologia – badania – praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Piekarski, J. (2007). U podstaw pedagogiki społecznej: zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pilch, T. (2004). Bezradność czy zaniechanie – usprawiedliwieni czy winni? Pedagogowie w czasach potrzeby. W: T. Lewowicki, M. J. Szymański, R. Kwiecińska, S. Kowal (red.), Nauki pedagogiczne w Polsce: dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Michalak, J. M. (red.). (2009). Przywództwo w kształtowaniu warunków edukacji: materiały szkoleniowe. Łódź: Wyd. UŁ.

Rutkowiak, J. (1992). Związek teorii z praktyką pedagogiczną a praca i kształcenie nauczycieli. W: J. Rutkowiak (red.), Pytanie, dialog, wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rutkowiak, J. (2004). Z problematyki społecznego zaangażowania pedagogiki: „upolitycznienie” i „polityczność” jako pulsujące kategorie pedagogiczne. W: T. Lewowicki, M. J. Szymański, R. Kwiecińska, S. Kowal (red.), Nauki pedagogiczne w Polsce: dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.

Somekh, B. (1994). Inhabiting Each Other’s Castles: towards knowledge and mutual growth through collaboration. Educational Action Research , 2, 357–381.

Van de Ven, A. H. (2007). Engaged scholarship. A Guide for Organizational and Social Research. Oxford: Oxford University Press


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452