Cierpienie jako niechciany aspekt życia człowieka i edukacyjna rola tanatogogiki

Alina Bojanowicz

AbstraktBibliografia


Baryła, W. (2009). Nieprzewidywalni prorocy własnej przyszłości. Charaktery, 12, 17–23.

Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy (S. Obirek, tłum.). Kraków: WAM.

Blanche, H. T., Parkes, C. M. (2001). Chrześcijaństwo (K. Ciekot-Roczon, tłum.). W. C. M. Parkes, P. Laungani, B. Young (red.), Przemijanie w kulturach: obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie. Wrocław: Astrum.

Charlotte, D., d’Hennezel, C., Chertemps, Ch. (2007). Opowiedz mi o śmierci (T. Maciołek, tłum.). Gdańsk: Wydawnictwo Klucze.

Chebab, M. R. (2009). Cały Internet umiera z nami. Przegląd, 43, 13–15.

Czerkawska, A. (2009). Poradnictwo w perspektywie personalizmu. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu (s. 125–145). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dodziuk, A. (2007). Nie bać się śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Frankl, V. E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu (A. Wolnicka, tłum.). Warszawa: Czarna Owca.

Frankl, V. E. (1998). Homo patiens (R. Czernecki, Z. J. Jaroszewski, tłum.). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Hryniewicz, W. (2003). Cierpienie jest wołaniem o przemianę. Pobrane 25 stycznia 2007, z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/cierpienie-hryniewicz.html

Keirse, M. (2004). Smutek, strata, żałoba (O. De Smet-Rutecka, tłum.). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Laungani, P., Young, B. (2001). Wnioski i wskazania dotyczące praktyki i polityki postępowania (K. Ciekot-Roczon, tłum.). W: W. C. M. Parkes, P. Laungani, B. Young (red.), Przemijanie w kulturach: obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie (, s. 302–321). Wrocław: Astrum.

Muszyński, M. (2007). Wokół pojęć śmierć i umieranie. Dyskursy Młodych Andragogów, 8, 243–254.

Parkes, C. M. (2001). Pomaganie umierającym i opłakującym. W: W. C. M. Parkes, P. Laungani, B. Young (red.), Przemijanie w kulturach: obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie (K. Ciekot-Roczon, tłum.). Wrocław: Astrum.

Rusaczyk, M. (2008). Teoria opanowywania trwogi: wprowadzenie do elementów aktualnego dyskursu i prezentowanych tekstów (M. Rusaczyk, tłum.). W: M. Rusaczyk (red.), Teoria opanowywania trwogi: dyskurs w literaturze amerykańskiej (s. 7–35). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stawiszyński, T. (2009). Rzeczy, które zrobisz będąc martwym. Newsweek, 44, 20–22.

Stochmiałek, J. (2009). Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Straś-Romanowska, M. (2009). Doświadczenia graniczne w rozwoju człowieka: wyzwania dla poradnictwa. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu (s. 65–84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schütze, F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. Studia Socjologiczne, 1(144).

Twardowski, J. (2005). Kilka myśli o cierpieniu, przemijaniu i odejściu. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.

Wieczorek, H. (2009). Milczenie wokół umierania. Polska Gazeta Wrocławska, 255, 20.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452