Sonntag, Miriam. „Współpraca Interdyscyplinarna W Austriackim Systemie Szkolnym I Jej Implikacje Dla Edukacji włączającej”. Forum Oświatowe 34, no. 1(67) (czerwiec 30, 2022): 69-80. Udostępniono sierpień 10, 2022. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/828.