Skibińska, Małgorzata, i Lidia Wiśniewska-Nogaj. „Problem Uprzedmiotowienia W Mediach a Wybrane Aspekty psychospołecznego Funkcjonowania młodych Kobiet”. Forum Oświatowe 34, no. 1(67) (czerwiec 30, 2022): 23-40. Udostępniono wrzesień 27, 2023. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/788.