Czerepaniak-Walczak, Maria Zofia. „Jak Zmienia Się «gramatyka edukacji»? O Przejawach I Konsekwencjach (wymuszonej) Iedukacji”. Forum Oświatowe 32, no. 1(63) (wrzesień 4, 2020): 13-23. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/761.