Raykov, Milosh, i Victor Martinelli. „Ocena Skali lęku Klasowego (CAS) Dla uczniów szkół średnich”. Forum Oświatowe 31, no. 2(62) (maj 3, 2020): 43-60. Udostępniono sierpień 14, 2020. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/749.