Kolber, Magdalena. „Learned Helplessness During a High School English Lesson”. Forum Oświatowe 32, no. 2(64) (styczeń 21, 2021): 87-97. Udostępniono czerwiec 18, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/742.