Wiśniewska-Kin, Monika. „Doświadczanie Kultury Innowacji W Edukacji językowej – Przeciw Rutynie W Uprawianiu Dydaktyki”. Forum Oświatowe 32, no. 1(63) (wrzesień 4, 2020): 97-111. Udostępniono październik 21, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/731.