Siegień-Matyjewicz, Alicja Joanna. „Kim Są Białorusini? Kształtowanie Się mentalności Ludu białoruskiego W przeszłości I współcześnie”. Forum Oświatowe 31, no. 1(61) (grudzień 31, 2019): 23–38. Udostępniono wrzesień 23, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/724.