Matyjewicz, Marek. „Dekonstrukcja Wybranych elementów współczesnej Przestrzeni Kulturowej Jako źródło Dyskursu Nad kształtem tożsamości animatorów Kultury”. Forum Oświatowe 31, no. 1(61) (grudzień 31, 2019): 11-22. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/713.