Zelek, Patryk. „Uniwersytet Wobec Faszyzacji życia społecznego - Raport Z Debaty”. Forum Oświatowe 32, no. 1(63) (wrzesień 4, 2020): 155-163. Udostępniono październik 21, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/659.