Baranowski, Mariusz, i Anna Odrowąż-Coates. „Critical Thinking – Tightening the Link Between Business and Education”. Forum Oświatowe 30, no. 2(60) (grudzień 31, 2018): 117-133. Udostępniono wrzesień 17, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/590.