Zamorska, Beata, i Przemysław Gąsiorek. „Sprawozdanie Z Piątego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Taking a 360° View of the Landscape of Cultural-Historical Activity Research: The State of Our Scholarship in practice””. Forum Oświatowe 29, no. 2(58) (grudzień 19, 2017): 135-139. Udostępniono wrzesień 29, 2022. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/568.