Kopciewicz, Lucyna, i Hussein Bougsiaa. „Technologie własne Czy Szkolne? Podział Cyfrowy I Jego Skutki W kontekście Nauczania I Uczenia Się Wzbogaconego Technologicznie”. Forum Oświatowe 30, no. 2(60) (styczeń 4, 2019): 199-218. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/561.