Hawrylewicz-Kowalska, Paulina. „Nauczanie Indywidualne –między Tradycją a alternatywą. Poszukiwanie Pola Badawczego”. Forum Oświatowe 30, no. 1(59) (październik 25, 2018): 179–191. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/495.