Wasielewski, Krzysztof. „Kierunki Zmian W Szkolnictwie wyższym W Wybranych Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Forum Oświatowe 29, no. 2(58) (grudzień 19, 2017): 61-76. Udostępniono wrzesień 27, 2023. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/479.