Mesjasz, Joanna. „Bariery I Ograniczenia Mentoringu W Polskich Organizacjach”. Forum Oświatowe 25, no. 2(49) (wrzesień 9, 2013): 73-88. Udostępniono wrzesień 28, 2022. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/41.